Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Communicatieplan BSV

Communicatieplan BSV

Graag wijzen wij u op het communicatieplan 2022 van BSV. U vindt het hier.

BSV plant voor de tweede helft van 2022 de volgende activiteiten op het gebied van communicatie met haar doelgroep, te weten (toekomstige) subsidieontvangers en hun adviseurs. De activiteiten vloeien nog voor een belangrijk deel voort uit het in 2020 uitgevoerde onderzoek van NSG/Antea naar mogelijke verbeteringen van het gevelisolatieproces.

Eén van de geplande activiteiten is het organiseren van een Saneringsdag. U kunt de datum alvast in uw agenda reserveren: dinsdag 11 oktober 2022. Nadere informatie volgt binnenkort.

Wijziging subsidieregeling

15 juni 2022

Per 1 juli 2022 wordt de wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai van kracht. De wijziging betreft een aantal technische correcties, maar het belangrijkste is dat de diverse norm-, reken- en toetsbedragen in de regeling zijn geactualiseerd. Zie hiervoor de publicatie in Lees meer

Gevelisolatie en 30 km/u wegen

5 mei 2022

Eerder meldden wij u dat per 1 oktober 2021 de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: Subsidieregeling) is gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 27 september 2021. Steeds meer gemeenten overwegen om binnen de bebouwde kom 30 km/u als Lees meer

Projecten uitgelicht

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.