Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Nieuwe aanvragen voorbereidingssubsidie in 2023!

Nieuwe aanvragen voorbereidingssubsidie in 2023!

Het wordt alsnog mogelijk een nieuwe subsidie  voor de voorbereiding van een saneringsproject aan te vragen. U heeft tot 1 april 2023 de tijd uw aanvraag in te dienen. U leest hier meer over het indienen van een aanvraag.

Veel gemeenten hebben in 2020, het laatste jaar dat het mogelijk was een aanvraag voor een voorbereidingssubsidie in te dienen, de resterende saneringswoningen opgenomen in een aanvraag. Mocht het echter zo zijn dat u nog geen aanvraag heeft ingediend voor al uw saneringswoningen, dan is dit uw kans om dit alsnog te doen! Ook biedt de openstelling van de regeling kansen aan gemeenten die nog niet eerder met hun de sanering aan de slag zijn gegaan.

Presentaties Saneringsdag 2022

3 november 2022

Op dinsdag 11 oktober 2022 organiseerde BSV de jaarlijkse Saneringsdag. Ruim 70 deelnemers zijn op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. In de middag zijn in een tweetal workshops de uitdagingen waar de sanering voor staat met de deelnemers Lees meer

Communicatieplan BSV

18 augustus 2022

Graag wijzen wij u op het communicatieplan 2022 van BSV. U vindt het hier. BSV plant voor de tweede helft van 2022 de volgende activiteiten op het gebied van communicatie met haar doelgroep, te weten (toekomstige) subsidieontvangers en hun adviseurs. Lees meer

Projecten uitgelicht

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.