Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Voorbereidingssubsidie 2020

Voorbereidingssubsidie 2020

Naar verwachting zal in 2021 de Omgevingswet van kracht worden. Voor de sanering verkeerslawaai zullen dan andere normen van kracht worden en er zal een nieuwe subsidieregeling worden ingevoerd.

Daarom is 2020 het laatste jaar dat u nog een subsidie kunt aanvragen voor de voorbereiding van een saneringsprogramma Wet geluidhinder. U heeft tot 1 februari 2020 de tijd om uw aanvraag bij BSV in te dienen.

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van voorbereidingssubsidie.

De bedoeling is dat alle projecten waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een subsidie is of wordt verleend, deze op grond van overgangsrecht ook onder regime van de Wet geluidhinder kunnen worden afgerond.

Onder de Omgevingswet gaan andere normen gelden voor de sanering verkeerslawaai. Voor gemeentelijke wegen zullen alleen woningen met een geluidsbelasting hoger dan 70 dB nog voor volledige saneringssubsidie in aanmerking komen. Woningen die nu nog voor subsidie in aanmerking komen, komen dat mogelijk niet meer onder de Omgevingswet.

Saneringsdag verplaatst

22 augustus 2019

We hebben besloten de jaarlijkse saneringsdagen te verplaatsen naar maart 2020. De eerder aangekondigde dagen van 24 en 26 september en 1 oktober gaan dus niet door. De reden hiervoor is dat er vanuit BSV geen belangrijke ontwikkelingen zijn, terwijl Lees meer

Combineren van gevelisolatie met energiemaatregelen

20 februari 2019

Ook bij het Project Gevelisolatie van Rijkwaterstaat zijn de eerste ervaringen opgedaan met het combineren van gevelisolatie met energiemaatregelen. Benieuwd? U leest hier hun ervaringen en aanbevelingen.

Projecten uitgelicht

Kadasterinformatie bij uw aanvraag om VBT-subsidie

Als u een aanvraag doet voor een VBT-subsidie, verzoeken wij u om van de woningen in de aanvraag de kadasteraanduiding op te geven. Wij doen dit om de te zijner tijd vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidsbelasting te kunnen registreren bij het Kadaster. Deze registratie gebeurt op grond van artikel 110i van de Wet geluidhinder.

Voor woningen die zijn gelegen aan een weg waarvoor een maximumsnelheid geldt of gaat gelden van 30 km/u, kunt u de kadasteraanduiding achterwege laten. Omdat voor deze woningen geen ten hoogste toelaatbare waarden zullen worden vastgesteld, worden deze ook niet bij het Kadaster geregistreerd.

Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller

In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. Lees meer

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.